Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2018

W ramach programu Modzi w Łodzi łódzcy pracodawcy zaproponowali 320 płatnych staży. Aplikować można przez stronę www.praktyki.lodz.pl

Ogłoszenie listy stażystów nastąpi w czerwcu.

Praktyki i wolontariat z AIESEC

Organizacja AIESEC oferuje praktyki, staże (również płatne) oraz wolontariat za granicą.

Praktyki i staże z IAESTE

Program wymiany praktyk – IAESTE Poland oferuje praktyki i staże (płatne) w rożnych krajach na świecie.

Płatne praktyki i staże w PZU

Firma PZU przygotowała dla studentów (od 2 roku studiów) ponad 80 ofert płatnych wakacyjnych praktyk i staży.
Programy obejmują pracę m.in. w obszarze Dostarczania Rozwiązań IT, Operacyjnego Monitorowania Bezpieczeństwa IT, Rozwoju Systemów IT, Zapewnienia Jakości (IT), Realizacji Projektów i Inicjatyw IT.

Zgłoszenia studentów przyjmowane są do 15 kwietnia.

Pełna oferta praktyk i staży: https://www.pzu.pl/grupa-pzu/kariera/programy-praktyk-i-stazy

Rządowy program praktyk studenckich

Rządowy program praktyk studenckich organizowanych w urzędach administracji publicznej. Portal internetowy
http://www.oferty.praca.gov.pl

ma ułatwić znalezienie miejsc, w których studenci mogliby odbywać praktyki. Lista urzędów/jednostek jest sukcesywnie uzupełniana. Praktyki te są dedykowane studentom w ramach obowiązkowych praktyk odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z ich programów kształcenia.

Praktyki za granicą

Some paid internship offers that might be interesting:

Students and Universities are welcome to register and apply independently on online platform: *http://www.trainingexperience.org/*

If there are any questions, please do not hesitate to ask.

https://www.trainingexperience.org

Diana Begovic
Email: internship@trainingexperience.org
Whatsapp: +34 645 404 591
Office: +34 960 620 059