OFERTA PRAKTYK W MAGLO

Środa, luty 26th, 2020

Oferta przeznaczona jest dla studentów:

1) matematyki (specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna) - praktykant będzie brać udział w przygotowywaniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z dofinansowaniami z Unii Europejskiej oraz będzie brać udział w przygotowywaniu kalkulacji finansowych w naszej firmie.

2) informatyki (specjalność: grafika komputerowa i projektowanie gier) - jako firma produkująca zajmujemy się również projektowaniem regałów (między innymi: paletowych/automatycznych systemów składowania) praktykant będzie zajmować się projektowanie grafik do w/w projektów.

3) analizy danych – praktykant będzie brać udział w analizie danych finansowych oraz rynkowych, które będą miały na celu sprecyzowanie dalszych działań w naszej firmie i obrania odpowiedniego kierunku względem wyników analizy.

Szczegóły oferty można znaleźć tutaj.Praktyki i staże w ZUS

Środa, luty 26th, 2020

ZUS zaprasza studentów na praktyki i staże w oddziałach w całej Polsce. Aktualne oferty można znaleźć na stronach:
https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/praktyki-i-staze/ogloszenia-o-stazach
i https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/praktyki-i-stazePraktyki z Erasmusem

Wtorek, listopad 26th, 2019

Studenci UŁ mogą ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ na rok 2019/20.

Szczegółowe informacje dot. procesu rekrutacji na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ opisane są na stronie BWZ UŁ: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja-201920.Praktyki studenckie na Słowacji

Wtorek, listopad 26th, 2019

Selection of vacancies are  currently available for  students in sectors such as Finance, Business, IT, Marketing, Logistics, etc. with starting dates in Autumn/ Winter 2020. The minimum duration of out traineeships is 5 months.

You can see all vacancies  here.

To support  decision making in encouraging  students to apply for the program, I would like to mention 5 main reasons why the traineeship in Slovakia is a good choice:
- NO FEES. Assistance and support is completely free of charge. Plus, we support students during the whole internship period.
- FREE ACCOMMODATION. Students are provided with the free accommodation. They do not have to search for the room by themselves, we do it for them.
- SUCCESSFUL COMPANIES.  Your students will get a high-quality work experience in a companies they mostly know from home.
- ENGLISH AS A WORKING LANGUAGE. English is important nowadays. We know it. As well as our cooperating companies.
- GOOD IDEA SLOVAKIA. Slovak economy and work opportunities grow fast. The life is not too expensive and the Erasmus grant is ussualy sufficient to cover the stay.
Please, check the attached document and our website www.placementslovakia.com for more info about our program.
Contact : Emília Varaliová (Project Coordinator, M: +421 948 449409, E: emilia@workspaceeurope.sk,
www.placementslovakia.com, www.workspaceeurope.sk, www.facebook.com/PlacementSlovakia )


Praktyki w laboratorium uczelni partnerskiej CESI, Francja

Wtorek, listopad 26th, 2019

Dear colleagues and partners,

We are pleased to share with you two research training proposals. LINEACT, CESI’s laboratory, indeed seeks for the two following profiles :

  • One in robotic – no French required
  • One in AR / VR  - requires a command of French and English

Please share these offers with your students. The interested ones can send their application to the scientific supervizors mentionned in each proposal.

We look forward to hosting your students in the frame of these trainings, or for academic exchange programmes !

Dodatkowe informacje: COROT_MRTA_training-proposal, Stage – LINEACT CESI .Wolontariat lub praktyki

Piątek, październik 12th, 2018

Akademickie Biuro Karier informuje o  ofercie wolontariatu i praktyk studenckich, które zostały zaproponowane naszym studentom przez dr Sylwię Rydz – kierownika Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi (szczegóły).
Studenci, w ramach  przygotowania pedagogicznego i konieczności odbycia praktyk opiekuńczo-wychowawczych, mogliby wspomóc dzieci z problemami w nauce (przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej)  takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, język polski i język angielski. Zaangażowanie studentów mogłoby wyrażać się w różnej formie, np:

  • odbywania obowiązkowej praktyki opiekuńczo – wychowawczej,
  • wolontariatu zgodnego z kierunkiem kształcenia i w wymaganym wymiarze czasowym zwalniającym z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych (uchwała nr 608 Senatu UŁ z dnia 11 kwietnia 2016 r.),
  • dodatkowych praktyk (nieobjętych planem studiów) organizowanych za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier, które byłyby wpisywane do suplementu jako dodatkowe osiągnięcie.