Opiekunowie praktyk

Czwartek, styczeń 10th, 2013
Wydziałowy kierownik zawodowych praktyk studenckich
Karpińska Wioletta
Opiekunowie kierunkowi zawodowych praktyk studenckich
Kierunek: Matematyka, stacjonarne
Podsędkowska Hanna
Motyl Elżbieta
Kierunek: Matematyka, niestacjonarne
Karpińska Wioletta
Kierunek: Informatyka, stacjonarne i niestacjonarne
Kowalczyk Robert
Wardowski Dariusz
Opiekunowie kierunkowi zawodowych praktyk studenckich pedagogicznych
Kierunek: Matematyka, stacjonarne
Rychlewicz Andrzej
Kierunek: Matematyka, niestacjonarne
Loranty Anna
Pracownicy administracyjni zajmujący się praktykami
(st. stacjon.)
Górnik Halina
Kucińska Zofia
Kwiatkowska Elżbieta
(st. niestac.)
Górecka-Janowska Agnieszka
Zajdler Sylwia

Pełnomocnik Dziekana ds praktyk studenckich

Karpińska Wioletta

Opiekunowie kierunkowi zawodowych praktyk studenckich

Kierunek: Matematyka, stacjonarne i niestacjonarne: Karpińska Wioletta

Kierunek: Analiza danych: Podsędkowska Hanna

Kierunek: Informatyka (grafika), stacjonarne i niestacjonarne Klim Dorota

Kierunek: Informatyka (pozostałe specjalności), stacjonarne i niestacjonarne, Computer Science: Kowalczyk Robert

Opiekunowie kierunkowi zawodowych praktyk studenckich pedagogicznych

Kierunek: Matematyka, stacjonarne

Rychlewicz Andrzej

Kierunek: Matematyka, niestacjonarne

Loranty Anna