Wolontariat lub praktyki

Piątek, październik 12th, 2018

Akademickie Biuro Karier informuje o  ofercie wolontariatu i praktyk studenckich, które zostały zaproponowane naszym studentom przez dr Sylwię Rydz – kierownika Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi (szczegóły).
Studenci, w ramach  przygotowania pedagogicznego i konieczności odbycia praktyk opiekuńczo-wychowawczych, mogliby wspomóc dzieci z problemami w nauce (przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej)  takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, język polski i język angielski. Zaangażowanie studentów mogłoby wyrażać się w różnej formie, np:

  • odbywania obowiązkowej praktyki opiekuńczo – wychowawczej,
  • wolontariatu zgodnego z kierunkiem kształcenia i w wymaganym wymiarze czasowym zwalniającym z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych (uchwała nr 608 Senatu UŁ z dnia 11 kwietnia 2016 r.),
  • dodatkowych praktyk (nieobjętych planem studiów) organizowanych za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier, które byłyby wpisywane do suplementu jako dodatkowe osiągnięcie.


Praktyki z Erasmusem+

Czwartek, maj 10th, 2018

Możliwości wyjazdów na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/19.

Kalendarz spotkań (termin i miejsce do wyboru studenta, bez względu na kierunek studiów UŁ) :

  • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ: 16 maja 2018 (środa), godz. 11:30, sala F-16, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, budynek F
  • Wydział Nauk Geograficznych UŁ: 15 maja 2018 (wtorek), godz. 12:00, sala 13/14, mała aula w budynku ul. Narutowicza 88
  • Wydział Filologiczny UŁ: 15 maja 2018 (wtorek), godz. 10:00-11:30, sala 0.43, ul. Pomorska 171/173
  • Wydział Prawa i Administracji UŁ: 16 maja (środa), godz. 13:30-15:00, sala 2.46, ul. Kopcińskiego 8/12

Podstawowe informacje:
- wyjazdy na zagraniczne praktyki w ramach Erasmus+ z UŁ będą możliwe w okresie: 1.08.2018-30.09.2019 (od 2 do 12 miesięcy) w różnych instytucjach, w ponad 30 europejskich krajach.
- praktyki powinny być powiązane z kierunkiem studiów studenta;
- wyjazdy na praktyki z dofinansowaniem z Erasmus+ na max. 3 miesiące.
- student samodzielnie szuka oferty praktyk;
- wyjazdy dla studentów i przyszłych absolwentów UŁ, którzy obronią się do max. 30.09.2018r.;
- rekrutacja na wyjazdy na praktyki 14.05 – 22.06.2018

Przykładowe strony z ofertami praktyk:
https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities;
https://erasmusintern.org/

https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/oferty

Więcej informacji o rekrutacji na praktyki: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja-20189

Jeśli jesteście zainteresowani nauką języków obcych, rozwojem osobistym i zawodowym, rozwojem umiejętności miękkich, społecznych i międzykulturowych, większą przedsiębiorczością w szukaniu pracy w kraju i za granicą oraz zależy Wam na zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego wysoko cenionego na rynku pracy, to przyjdźcie na spotkanie. Na spotkaniu będą przedstawiciele AIESEC<http://aiesec.pl/>, organizacji młodzieżowej oferującej międzynarodowe praktyki i wolontariat. Zainwestujcie w swój rozwój i skorzystajcie z wyjazdy na praktyki za granicą Erasmus+!Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2018

Środa, kwiecień 11th, 2018

W ramach programu Modzi w Łodzi łódzcy pracodawcy zaproponowali 320 płatnych staży. Aplikować można przez stronę www.praktyki.lodz.pl

Ogłoszenie listy stażystów nastąpi w czerwcu.Praktyki i wolontariat z AIESEC

Wtorek, kwiecień 10th, 2018

Organizacja AIESEC oferuje praktyki, staże (również płatne) oraz wolontariat za granicą.Praktyki i staże z IAESTE

Wtorek, kwiecień 10th, 2018

Program wymiany praktyk – IAESTE Poland oferuje praktyki i staże (płatne) w rożnych krajach na świecie.Płatne praktyki i staże w PZU

Wtorek, kwiecień 10th, 2018

Firma PZU przygotowała dla studentów (od 2 roku studiów) ponad 80 ofert płatnych wakacyjnych praktyk i staży.
Programy obejmują pracę m.in. w obszarze Dostarczania Rozwiązań IT, Operacyjnego Monitorowania Bezpieczeństwa IT, Rozwoju Systemów IT, Zapewnienia Jakości (IT), Realizacji Projektów i Inicjatyw IT.

Zgłoszenia studentów przyjmowane są do 15 kwietnia.

Pełna oferta praktyk i staży: https://www.pzu.pl/grupa-pzu/kariera/programy-praktyk-i-stazy