Wolontariat lub praktyki

Piątek, październik 12th, 2018

Akademickie Biuro Karier informuje o  ofercie wolontariatu i praktyk studenckich, które zostały zaproponowane naszym studentom przez dr Sylwię Rydz – kierownika Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi (szczegóły).
Studenci, w ramach  przygotowania pedagogicznego i konieczności odbycia praktyk opiekuńczo-wychowawczych, mogliby wspomóc dzieci z problemami w nauce (przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej)  takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, język polski i język angielski. Zaangażowanie studentów mogłoby wyrażać się w różnej formie, np:

  • odbywania obowiązkowej praktyki opiekuńczo – wychowawczej,
  • wolontariatu zgodnego z kierunkiem kształcenia i w wymaganym wymiarze czasowym zwalniającym z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych (uchwała nr 608 Senatu UŁ z dnia 11 kwietnia 2016 r.),
  • dodatkowych praktyk (nieobjętych planem studiów) organizowanych za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier, które byłyby wpisywane do suplementu jako dodatkowe osiągnięcie.


Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2018

Środa, kwiecień 11th, 2018

W ramach programu Modzi w Łodzi łódzcy pracodawcy zaproponowali 320 płatnych staży. Aplikować można przez stronę www.praktyki.lodz.pl

Ogłoszenie listy stażystów nastąpi w czerwcu.Praktyki i wolontariat z AIESEC

Wtorek, kwiecień 10th, 2018

Organizacja AIESEC oferuje praktyki, staże (również płatne) oraz wolontariat za granicą.Praktyki i staże z IAESTE

Wtorek, kwiecień 10th, 2018

Program wymiany praktyk – IAESTE Poland oferuje praktyki i staże (płatne) w rożnych krajach na świecie.Płatne praktyki i staże w PZU

Wtorek, kwiecień 10th, 2018

Firma PZU przygotowała dla studentów (od 2 roku studiów) ponad 80 ofert płatnych wakacyjnych praktyk i staży.
Programy obejmują pracę m.in. w obszarze Dostarczania Rozwiązań IT, Operacyjnego Monitorowania Bezpieczeństwa IT, Rozwoju Systemów IT, Zapewnienia Jakości (IT), Realizacji Projektów i Inicjatyw IT.

Zgłoszenia studentów przyjmowane są do 15 kwietnia.

Pełna oferta praktyk i staży: https://www.pzu.pl/grupa-pzu/kariera/programy-praktyk-i-stazyRządowy program praktyk studenckich

Niedziela, marzec 11th, 2018

Rządowy program praktyk studenckich organizowanych w urzędach administracji publicznej. Portal internetowy
http://www.oferty.praca.gov.pl

ma ułatwić znalezienie miejsc, w których studenci mogliby odbywać praktyki. Lista urzędów/jednostek jest sukcesywnie uzupełniana. Praktyki te są dedykowane studentom w ramach obowiązkowych praktyk odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z ich programów kształcenia.